Tạo máy chủ mu online trực tuyến

01. Đầu tiên bạn cần các chương trình sau:

  • SQL Server
  • Appserv
  • MuServer và các tiện ích
  • WebSite

02. Bạn phải giải nén SQLEVAL.exe, sau đó vào thư mục SQLEVAL và cài đặt đúng cách, hướng dẫn của mu online mới ra

03. Sau khi cài đặt SQL, bạn phải cấu hình nó, hướng dẫn.

04. Sau khi cấu hình SQL, chúng ta phải cấu hình muserver, hướng dẫn.

05. Cấu hình muserver, chúng ta phải chạy ODBC, hướng dẫn.

06. ODBC thực thi. Bây giờ hãy cài đặt appserv để chạy trang web, hướng dẫn.

07. Bây giờ hãy tạo một trình khởi chạy, hướng dẫn.

08. Sau khi tạo khởi chạy, hãy sao chép nó vào máy khách của phiên bản máy chủ của bạn.

09. Để không bị hack, hãy đặt con kiến ​​​​hack, hướng dẫn.

10. Cuối cùng, bật máy chủ lên, nếu bạn không gặp bất kỳ lỗi nào và vào thông qua trình khởi chạy bạn đã tạo, và trò chơi hay.

Mu Online xưa - Giá trị thực và ảo là tuổi thơ của bao thế hệ

Mu Online xưa - Giá trị thực và ảo là tuổi thơ của bao thế hệ

Mu Online xưa với nhiều kỷ niệm của bao thế hệ, đồ ảo nhưng giá trị thực, vậy điều gì đã gắn kết người chơi đến vậy

Cách thêm Cổng/Gate trong Mu Online

Cách thêm Cổng/Gate trong Mu Online mới ra một cách đơn giản nhất

Hướng dẫn config file commonserver.cfg trong Mu Online

Hướng dẫn config file commonserver.cfg trong Mu Online đơn giản, dễ hiểu

Cách cấu hình số người tham gia Công Thành trong Mu Online

Cách cấu hình số người tham gia Công Thành trong Mu Online đơn giản, dễ hiểu
BẠN ĐANG Ở